DRUKUJ
2015-03-25

Statut ZSP Kaliska

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach utworzony został 1 września 1999 roku Uchwałą Rady Gminy Kaliska nr VI/41/99 z dnia 11 marca 1999 roku na bazie dotychczasowej szkoły podstawowej.

Na mocy uchwały:

1. Rady Gminy Kaliska Nr XX/162/2012 z dnia 28 czerwca 2012 w skład Zespołu weszło Samorządowe Przedszkole Publiczne w Kaliskach

2. Rady Gminy Kaliska Nr XIV/111/2015 z dnia 9 grudnia 2015 roku w skład Zespołu weszła filia Publicznej Szkoły Podstawowej w Piecach

3. Rady Gminy Kaliska Nr XIV/112/2015 z dnia 9 grudnia 2015 roku w skład Zespołu weszło Samorządowe Przedszkole Publiczne w Piecach