2015-03-25

Statut ZSP Kaliska

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach utworzony został 1 września 1999 roku Uchwałą Rady Gminy Kaliska nr VI/41/99 z dnia 11 marca 1999 roku na bazie dotychczasowej szkoły podstawowej.

Na mocy uchwały:

1. Rady Gminy Kaliska Nr XX/162/2012 z dnia 28 czerwca 2012 w skład Zespołu weszło Samorządowe Przedszkole Publiczne w Kaliskach

2. Rady Gminy Kaliska Nr XIV/111/2015 z dnia 9 grudnia 2015 roku w skład Zespołu weszła filia Publicznej Szkoły Podstawowej w Piecach

3. Rady Gminy Kaliska Nr XIV/112/2015 z dnia 9 grudnia 2015 roku w skład Zespołu weszło Samorządowe Przedszkole Publiczne w Piecach

Załączniki

  Uchwała o powołaniu 2012.pdf 96,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwała utworzenie...P Kaliska.pdf 538,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr XIV 111...dnia 2015.pdf 730,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr XIV 112...ia 2015 I.pdf 647,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr XIV 112...2.2015 II.pdf 470,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  program_prof-wych18.pdf 934,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Statut PPS Kaliska2018.pdf 831,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Statut PPS Piece-2018.pdf 749,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Statut PSP Kaliska2018.pdf 1,1 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się