Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2015-03-25 17:58:26  Katarzyna Liczywek

Utworzono artykuł 14862 o nazwie 'Statut ZSP Kaliska'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste14862
user_idpuste856949
resource_idpuste528
namepusteStatut ZSP Kaliska
category_idpuste4652
language_idpuste1
shortpusteStatut ZSP Kaliska
fullpuste

Statut ZSP Kaliska

publishfrompuste2015-03-25 00:00:00
_activepuste1
slugpustestatut-zsp-kaliska
2015-03-25 18:07:12  Katarzyna Liczywek

Pole full zmieniło wartość z '<h1> <span style="font-family:times new roman,times,serif;">Statut ZSP Kaliska</span></h1> ' na '<h2 style="text-align: justify;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="color:#ff0000;"><strong><u>Zesp&oacute;ł Szk&oacute;ł Publicznych w Kaliskach</u></strong></span> utworzony został 1 września 1999 rokuUchwałą Rady Gminy Kaliska nr VI/41/99 z dnia 11 marca 1999 roku na bazie dotychczasowej szkoły podstawowej.</span></h2> <h2 style="text-align: justify;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;">Na mocy uchwały Rady Gminy Kalsika Nr XX/162/2012 z dnia 28 czerwca 2012 w skład Zespołu weszło Samorządowe Przedszkole Publiczne w Kaliskach</span></h2> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Statut ZSP Kaliska

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach utworzony został 1 września 1999 rokuUchwałą Rady Gminy Kaliska nr VI/41/99 z dnia 11 marca 1999 roku na bazie dotychczasowej szkoły podstawowej.

Na mocy uchwały Rady Gminy Kalsika Nr XX/162/2012 z dnia 28 czerwca 2012 w skład Zespołu weszło Samorządowe Przedszkole Publiczne w Kaliskach

2015-03-25 18:09:44  Katarzyna Liczywek

Pole category_id zmieniło wartość z '4652' na '4653'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id46524653
2015-03-25 18:48:15  Katarzyna Liczywek
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-09-22 10:34:46  Katarzyna Liczywek

Pole full zmieniło wartość z '<h2 style="text-align: justify;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="color:#ff0000;"><strong><u>Zesp&oacute;ł Szk&oacute;ł Publicznych w Kaliskach</u></strong></span> utworzony został 1 września 1999 rokuUchwałą Rady Gminy Kaliska nr VI/41/99 z dnia 11 marca 1999 roku na bazie dotychczasowej szkoły podstawowej.</span></h2> <h2 style="text-align: justify;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;">Na mocy uchwały Rady Gminy Kalsika Nr XX/162/2012 z dnia 28 czerwca 2012 w skład Zespołu weszło Samorządowe Przedszkole Publiczne w Kaliskach</span></h2> ' na '<h2 style="text-align: justify;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="color:#ff0000;"><strong><u>Zesp&oacute;ł Szk&oacute;ł Publicznych w Kaliskach</u></strong></span> utworzony został 1 września 1999 roku Uchwałą Rady Gminy Kaliska nr VI/41/99 z dnia 11 marca 1999 roku na bazie dotychczasowej szkoły podstawowej.</span></h2> <h2 style="text-align: justify;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;">Na mocy uchwały Rady Gminy Kaliska Nr XX/162/2012 z dnia 28 czerwca 2012 w skład Zespołu weszło Samorządowe Przedszkole Publiczne w Kaliskach</span></h2> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach utworzony został 1 września 1999 rokuUchwałą Rady Gminy Kaliska nr VI/41/99 z dnia 11 marca 1999 roku na bazie dotychczasowej szkoły podstawowej.

Na mocy uchwały Rady Gminy Kalsika Nr XX/162/2012 z dnia 28 czerwca 2012 w skład Zespołu weszło Samorządowe Przedszkole Publiczne w Kaliskach

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach utworzony został 1 września 1999 roku Uchwałą Rady Gminy Kaliska nr VI/41/99 z dnia 11 marca 1999 roku na bazie dotychczasowej szkoły podstawowej.

Na mocy uchwały Rady Gminy Kaliska Nr XX/162/2012 z dnia 28 czerwca 2012 w skład Zespołu weszło Samorządowe Przedszkole Publiczne w Kaliskach

2016-10-09 14:39:14  Katarzyna Liczywek

Pole full zmieniło wartość z '<h2 style="text-align: justify;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="color:#ff0000;"><strong><u>Zesp&oacute;ł Szk&oacute;ł Publicznych w Kaliskach</u></strong></span> utworzony został 1 września 1999 roku Uchwałą Rady Gminy Kaliska nr VI/41/99 z dnia 11 marca 1999 roku na bazie dotychczasowej szkoły podstawowej.</span></h2> <h2 style="text-align: justify;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;">Na mocy uchwały Rady Gminy Kaliska Nr XX/162/2012 z dnia 28 czerwca 2012 w skład Zespołu weszło Samorządowe Przedszkole Publiczne w Kaliskach</span></h2> ' na '<h2 style="text-align: justify;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="color:#ff0000;"><strong><u>Zesp&oacute;ł Szk&oacute;ł Publicznych w Kaliskach</u></strong></span> utworzony został 1 września 1999 roku Uchwałą Rady Gminy Kaliska nr VI/41/99 z dnia 11 marca 1999 roku na bazie dotychczasowej szkoły podstawowej.</span></h2> <h2 style="text-align: justify;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;">Na mocy uchwały:</span></h2> <h2 style="text-align: justify;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;">1. Rady Gminy Kaliska Nr XX/162/2012 z dnia 28 czerwca 2012 w skład Zespołu weszło Samorządowe Przedszkole Publiczne w Kaliskach</span></h2> <h2> <span style="font-family:times new roman,times,serif;">2. Rady Gminy Kaliska Nr XIV/111/2015 z dnia 9 grudnia 2015 roku w skład Zespołu weszła filia Publicznej Szkoły Podstawowej w Piecach</span></h2> <h2> <span style="font-family:times new roman,times,serif;">3. Rady Gminy Kaliska Nr XIV/112/2015 z dnia 9 grudnia 2015 roku w skład Zespołu weszło Samorządowe Przedszkole Publiczne w Piecach</span></h2> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach utworzony został 1 września 1999 roku Uchwałą Rady Gminy Kaliska nr VI/41/99 z dnia 11 marca 1999 roku na bazie dotychczasowej szkoły podstawowej.

Na mocy uchwały Rady Gminy Kaliska Nr XX/162/2012 z dnia 28 czerwca 2012 w skład Zespołu weszło Samorządowe Przedszkole Publiczne w Kaliskach

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach utworzony został 1 września 1999 roku Uchwałą Rady Gminy Kaliska nr VI/41/99 z dnia 11 marca 1999 roku na bazie dotychczasowej szkoły podstawowej.

Na mocy uchwały:

1. Rady Gminy Kaliska Nr XX/162/2012 z dnia 28 czerwca 2012 w skład Zespołu weszło Samorządowe Przedszkole Publiczne w Kaliskach

2. Rady Gminy Kaliska Nr XIV/111/2015 z dnia 9 grudnia 2015 roku w skład Zespołu weszła filia Publicznej Szkoły Podstawowej w Piecach

3. Rady Gminy Kaliska Nr XIV/112/2015 z dnia 9 grudnia 2015 roku w skład Zespołu weszło Samorządowe Przedszkole Publiczne w Piecach

2016-10-10 13:25:35  Katarzyna Liczywek
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-10-11 11:37:02  Katarzyna Liczywek
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-11-20 17:35:37  Marlena Narloch
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
10  2017-11-20 17:49:45  Marlena Narloch
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
11  2017-11-22 13:55:35  Marlena Narloch
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
12  2017-11-22 14:00:20  Marlena Narloch
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
13  2017-11-22 14:09:01  Marlena Narloch
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
14  2017-11-22 14:14:35  Marlena Narloch
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
15  2018-02-13 14:13:16  Marlena Narloch
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
16  2018-02-23 08:02:39  Marlena Narloch
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
17  2018-02-23 08:05:42  Marlena Narloch
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
18  2018-02-23 08:14:12  Marlena Narloch
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
19  2018-10-11 13:48:24  Marlena Narloch
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
20  2018-10-11 13:49:56  Marlena Narloch
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się