Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2015-03-25 19:48:24  Katarzyna Liczywek
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-09-22 10:42:17  Katarzyna Liczywek

Pole full zmieniło wartość z '<h2 style="text-align: center;"> <span style="color:#ff0000;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">Zesp&oacute;ł Szk&oacute;ł Publicznych w Kaliskach</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="color:#ff0000;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">ul. Długa 53</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;"><span style="color:#ff0000;">83-260 Kaliska </span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">NIP 592 20 11 204</span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> &nbsp;</h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">Powiat: starogardzki</span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">Gmina Kaliska</span></span></h2> <p> &nbsp;</p> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">tel: 58 5889224, 58 5889329</span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">e-mail: <span style="color:#0000cd;">sekretariat@szkola.kaliska.pl</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;"><span style="color:#0000cd;">&nbsp;kierownikgosp@wp.pl</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">adres skrzynki e-PUAP: ZSPkaliska83</span></span></h2> ' na '<h2 style="text-align: center;"> <span style="color:#ff0000;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">Zesp&oacute;ł Szk&oacute;ł Publicznych w Kaliskach</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="color:#ff0000;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">ul. Długa 53</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;"><span style="color:#ff0000;">83-260 Kaliska </span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">NIP 592 20 11 204</span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> &nbsp;</h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">Powiat: starogardzki</span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">Gmina Kaliska</span></span></h2> <p> &nbsp;</p> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">tel: 58 5889224, 58 5889329</span></span></h2> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.25em;"><strong><span style="font-family: times new roman,times,serif;">tel SPP: 58 5889269</span></strong></span></p> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">e-mail: <span style="color:#0000cd;">sekretariat@szkola.kaliska.pl</span></span></span></h2> <p style="text-align: center;"> <strong><span style="font-size:1.25em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; przedszkolekaliska@wp.pl</span></span></span></strong></p> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;"><span style="color:#0000cd;">&nbsp;kierownikgosp@wp.pl</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">adres skrzynki e-PUAP: ZSPkaliska83</span></span></h2> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach

ul. Długa 53

83-260 Kaliska

NIP 592 20 11 204

 

Powiat: starogardzki

Gmina Kaliska

 

tel: 58 5889224, 58 5889329

e-mail: sekretariat@szkola.kaliska.pl

 kierownikgosp@wp.pl

adres skrzynki e-PUAP: ZSPkaliska83

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach

ul. Długa 53

83-260 Kaliska

NIP 592 20 11 204

 

Powiat: starogardzki

Gmina Kaliska

 

tel: 58 5889224, 58 5889329

tel SPP: 58 5889269

e-mail: sekretariat@szkola.kaliska.pl

       przedszkolekaliska@wp.pl

 kierownikgosp@wp.pl

adres skrzynki e-PUAP: ZSPkaliska83

2016-09-22 12:27:46  Katarzyna Liczywek

Pole full zmieniło wartość z '<h2 style="text-align: center;"> <span style="color:#ff0000;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">Zesp&oacute;ł Szk&oacute;ł Publicznych w Kaliskach</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="color:#ff0000;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">ul. Długa 53</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;"><span style="color:#ff0000;">83-260 Kaliska </span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">NIP 592 20 11 204</span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> &nbsp;</h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">Powiat: starogardzki</span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">Gmina Kaliska</span></span></h2> <p> &nbsp;</p> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">tel: 58 5889224, 58 5889329</span></span></h2> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.25em;"><strong><span style="font-family: times new roman,times,serif;">tel SPP: 58 5889269</span></strong></span></p> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">e-mail: <span style="color:#0000cd;">sekretariat@szkola.kaliska.pl</span></span></span></h2> <p style="text-align: center;"> <strong><span style="font-size:1.25em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; przedszkolekaliska@wp.pl</span></span></span></strong></p> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;"><span style="color:#0000cd;">&nbsp;kierownikgosp@wp.pl</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">adres skrzynki e-PUAP: ZSPkaliska83</span></span></h2> ' na '<h2 style="text-align: center;"> <span style="color:#ff0000;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">Zesp&oacute;ł Szk&oacute;ł Publicznych w Kaliskach</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="color:#ff0000;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">ul. Długa 53</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;"><span style="color:#ff0000;">83-260 Kaliska </span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">NIP 592 20 11 204</span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> &nbsp;</h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">Powiat: starogardzki</span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">Gmina Kaliska</span></span></h2> <p> &nbsp;</p> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">tel: 58 5889224, 58 5889329</span></span></h2> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.25em;"><strong><span style="font-family: times new roman,times,serif;">tel SPP: 58 5889269</span></strong></span></p> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">e-mail: <span style="color:#0000cd;">sekretariat@szkola.kaliska.pl</span></span></span></h2> <p style="text-align: center;"> <strong><span style="font-size:1.25em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; przedszkolekaliska@wp.pl</span></span></span></strong></p> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;"><span style="color:#0000cd;">&nbsp;kierownikgosp@wp.pl</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">adres skrzynki e-PUAP: ZSPkaliska83</span></span></h2> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach

ul. Długa 53

83-260 Kaliska

NIP 592 20 11 204

 

Powiat: starogardzki

Gmina Kaliska

 

tel: 58 5889224, 58 5889329

tel SPP: 58 5889269

e-mail: sekretariat@szkola.kaliska.pl

       przedszkolekaliska@wp.pl

 kierownikgosp@wp.pl

adres skrzynki e-PUAP: ZSPkaliska83

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach

ul. Długa 53

83-260 Kaliska

NIP 592 20 11 204

 

Powiat: starogardzki

Gmina Kaliska

 

tel: 58 5889224, 58 5889329

tel SPP: 58 5889269

e-mail: sekretariat@szkola.kaliska.pl

       przedszkolekaliska@wp.pl

 kierownikgosp@wp.pl

adres skrzynki e-PUAP: ZSPkaliska83

 

2016-09-22 12:53:41  Katarzyna Liczywek

Pole full zmieniło wartość z '<h2 style="text-align: center;"> <span style="color:#ff0000;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">Zesp&oacute;ł Szk&oacute;ł Publicznych w Kaliskach</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="color:#ff0000;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">ul. Długa 53</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;"><span style="color:#ff0000;">83-260 Kaliska </span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">NIP 592 20 11 204</span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> &nbsp;</h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">Powiat: starogardzki</span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">Gmina Kaliska</span></span></h2> <p> &nbsp;</p> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">tel: 58 5889224, 58 5889329</span></span></h2> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.25em;"><strong><span style="font-family: times new roman,times,serif;">tel SPP: 58 5889269</span></strong></span></p> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">e-mail: <span style="color:#0000cd;">sekretariat@szkola.kaliska.pl</span></span></span></h2> <p style="text-align: center;"> <strong><span style="font-size:1.25em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; przedszkolekaliska@wp.pl</span></span></span></strong></p> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;"><span style="color:#0000cd;">&nbsp;kierownikgosp@wp.pl</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">adres skrzynki e-PUAP: ZSPkaliska83</span></span></h2> <p> &nbsp;</p> ' na '<h2 style="text-align: center;"> <span style="color:#ff0000;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">Zesp&oacute;ł Szk&oacute;ł Publicznych w Kaliskach</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="color:#ff0000;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">ul. Długa 53</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;"><span style="color:#ff0000;">83-260 Kaliska </span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">NIP 592 20 11 204</span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> &nbsp;</h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">Powiat: starogardzki</span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">Gmina Kaliska</span></span></h2> <p> &nbsp;</p> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">tel: 58 5889224, 58 5889329</span></span></h2> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.25em;"><strong><span style="font-family: times new roman,times,serif;">tel SPP: 58 5889269</span></strong></span></p> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">e-mail: <span style="color:#0000cd;">sekretariat@szkola.kaliska.pl</span></span></span></h2> <p style="text-align: center;"> <strong><span style="font-size:1.25em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; przedszkolekaliska@wp.pl</span></span></span></strong></p> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;"><span style="color:#0000cd;">&nbsp;kierownikgosp@wp.pl</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">adres skrzynki e-PUAP: ZSPkaliska83</span></span></h2> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach

ul. Długa 53

83-260 Kaliska

NIP 592 20 11 204

 

Powiat: starogardzki

Gmina Kaliska

 

tel: 58 5889224, 58 5889329

tel SPP: 58 5889269

e-mail: sekretariat@szkola.kaliska.pl

       przedszkolekaliska@wp.pl

 kierownikgosp@wp.pl

adres skrzynki e-PUAP: ZSPkaliska83

 

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach

ul. Długa 53

83-260 Kaliska

NIP 592 20 11 204

 

Powiat: starogardzki

Gmina Kaliska

 

tel: 58 5889224, 58 5889329

tel SPP: 58 5889269

e-mail: sekretariat@szkola.kaliska.pl

       przedszkolekaliska@wp.pl

 kierownikgosp@wp.pl

adres skrzynki e-PUAP: ZSPkaliska83

 

 

2016-09-23 07:10:14  Katarzyna Liczywek

Pole full zmieniło wartość z '<h2 style="text-align: center;"> <span style="color:#ff0000;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">Zesp&oacute;ł Szk&oacute;ł Publicznych w Kaliskach</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="color:#ff0000;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">ul. Długa 53</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;"><span style="color:#ff0000;">83-260 Kaliska </span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">NIP 592 20 11 204</span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> &nbsp;</h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">Powiat: starogardzki</span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">Gmina Kaliska</span></span></h2> <p> &nbsp;</p> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">tel: 58 5889224, 58 5889329</span></span></h2> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.25em;"><strong><span style="font-family: times new roman,times,serif;">tel SPP: 58 5889269</span></strong></span></p> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">e-mail: <span style="color:#0000cd;">sekretariat@szkola.kaliska.pl</span></span></span></h2> <p style="text-align: center;"> <strong><span style="font-size:1.25em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; przedszkolekaliska@wp.pl</span></span></span></strong></p> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;"><span style="color:#0000cd;">&nbsp;kierownikgosp@wp.pl</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">adres skrzynki e-PUAP: ZSPkaliska83</span></span></h2> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<h2 style="text-align: center;"> <span style="color:#ff0000;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">Zesp&oacute;ł Szk&oacute;ł Publicznych w Kaliskach</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="color:#ff0000;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">ul. Długa 53</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;"><span style="color:#ff0000;">83-260 Kaliska </span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">NIP 592 20 11 204</span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> &nbsp;</h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">Powiat: starogardzki</span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">Gmina Kaliska</span></span></h2> <p> &nbsp;</p> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">tel: 58 5889224, 58 5889329</span></span></h2> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.25em;"><strong><span style="font-family: times new roman,times,serif;">tel SPP: 58 5889269</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">e-mail: <span style="color:#0000cd;">sekretariat@szkola.kaliska.pl</span></span></span></h2> <p style="text-align: center;"> <strong><span style="font-size:1.25em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; przedszkolekaliska@wp.pl</span></span></span></strong></p> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;"><span style="color:#0000cd;">&nbsp;</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">adres skrzynki e-PUAP: ZSPkaliska83</span></span></h2> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach

ul. Długa 53

83-260 Kaliska

NIP 592 20 11 204

 

Powiat: starogardzki

Gmina Kaliska

 

tel: 58 5889224, 58 5889329

tel SPP: 58 5889269

e-mail: sekretariat@szkola.kaliska.pl

       przedszkolekaliska@wp.pl

 kierownikgosp@wp.pl

adres skrzynki e-PUAP: ZSPkaliska83

 

 

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach

ul. Długa 53

83-260 Kaliska

NIP 592 20 11 204

 

Powiat: starogardzki

Gmina Kaliska

 

tel: 58 5889224, 58 5889329

tel SPP: 58 5889269

 

e-mail: sekretariat@szkola.kaliska.pl

       przedszkolekaliska@wp.pl

 

adres skrzynki e-PUAP: ZSPkaliska83

 

 

2017-12-13 11:20:29  Marlena Narloch

Pole full zmieniło wartość z '<h2 style="text-align: center;"> <span style="color:#ff0000;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">Zesp&oacute;ł Szk&oacute;ł Publicznych w Kaliskach</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="color:#ff0000;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">ul. Długa 53</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;"><span style="color:#ff0000;">83-260 Kaliska </span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">NIP 592 20 11 204</span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> &nbsp;</h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">Powiat: starogardzki</span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">Gmina Kaliska</span></span></h2> <p> &nbsp;</p> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">tel: 58 5889224, 58 5889329</span></span></h2> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.25em;"><strong><span style="font-family: times new roman,times,serif;">tel SPP: 58 5889269</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">e-mail: <span style="color:#0000cd;">sekretariat@szkola.kaliska.pl</span></span></span></h2> <p style="text-align: center;"> <strong><span style="font-size:1.25em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; przedszkolekaliska@wp.pl</span></span></span></strong></p> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;"><span style="color:#0000cd;">&nbsp;</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">adres skrzynki e-PUAP: ZSPkaliska83</span></span></h2> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<h2 style="text-align: center;"> <span style="color:#ff0000;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">Zesp&oacute;ł Szk&oacute;ł Publicznych w Kaliskach</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="color:#ff0000;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">ul. Długa 53</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;"><span style="color:#ff0000;">83-260 Kaliska </span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">NIP 592 20 11 204</span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> &nbsp;</h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">Powiat: starogardzki</span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">Gmina Kaliska</span></span></h2> <p> &nbsp;</p> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;">tel: 58 5889224, 58 5889329</span></h2> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.25em;"><strong><span style="font-family: times new roman,times,serif;">tel SPP: 58 5889269</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>tel. Szkoła Filialna w Piecach: 585871803</strong></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">e-mail: <span style="color:#0000cd;">sekretariat@szkola.kaliska.pl</span></span></span></h2> <p style="text-align: center;"> <strong><span style="font-size:1.25em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; przedszkolekaliska@wp.pl</span></span></span></strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong><span style="font-size:1.25em;"><span style="color:#0000cd;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="background-color:#ffffff;">psppiece@kaliska.eu</span></span></span></span></strong></p> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;"><span style="color:#0000cd;">&nbsp;</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">adres skrzynki e-PUAP: ZSPkaliska83</span></span></h2> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach

ul. Długa 53

83-260 Kaliska

NIP 592 20 11 204

 

Powiat: starogardzki

Gmina Kaliska

 

tel: 58 5889224, 58 5889329

tel SPP: 58 5889269

 

e-mail: sekretariat@szkola.kaliska.pl

       przedszkolekaliska@wp.pl

 

adres skrzynki e-PUAP: ZSPkaliska83

 

 

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach

ul. Długa 53

83-260 Kaliska

NIP 592 20 11 204

 

Powiat: starogardzki

Gmina Kaliska

 

tel: 58 5889224, 58 5889329

tel SPP: 58 5889269

tel. Szkoła Filialna w Piecach: 585871803

 

e-mail: sekretariat@szkola.kaliska.pl

       przedszkolekaliska@wp.pl

psppiece@kaliska.eu

 

adres skrzynki e-PUAP: ZSPkaliska83

 

 

2017-12-13 11:27:01  Marlena Narloch

Pole full zmieniło wartość z '<h2 style="text-align: center;"> <span style="color:#ff0000;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">Zesp&oacute;ł Szk&oacute;ł Publicznych w Kaliskach</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="color:#ff0000;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">ul. Długa 53</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;"><span style="color:#ff0000;">83-260 Kaliska </span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">NIP 592 20 11 204</span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> &nbsp;</h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">Powiat: starogardzki</span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">Gmina Kaliska</span></span></h2> <p> &nbsp;</p> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;">tel: 58 5889224, 58 5889329</span></h2> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.25em;"><strong><span style="font-family: times new roman,times,serif;">tel SPP: 58 5889269</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>tel. Szkoła Filialna w Piecach: 585871803</strong></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">e-mail: <span style="color:#0000cd;">sekretariat@szkola.kaliska.pl</span></span></span></h2> <p style="text-align: center;"> <strong><span style="font-size:1.25em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; przedszkolekaliska@wp.pl</span></span></span></strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong><span style="font-size:1.25em;"><span style="color:#0000cd;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="background-color:#ffffff;">psppiece@kaliska.eu</span></span></span></span></strong></p> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;"><span style="color:#0000cd;">&nbsp;</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">adres skrzynki e-PUAP: ZSPkaliska83</span></span></h2> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<h2 style="text-align: center;"> <span style="color:#ff0000;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">Zesp&oacute;ł Szk&oacute;ł Publicznych w Kaliskach</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="color:#ff0000;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">ul. Długa 53</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;"><span style="color:#ff0000;">83-260 Kaliska </span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">NIP 592 20 11 204</span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> &nbsp;</h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">Powiat: starogardzki</span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">Gmina Kaliska</span></span></h2> <p> &nbsp;</p> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;">tel: 58 5889224, 58 5889329</span></h2> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.25em;"><strong><span style="font-family: times new roman,times,serif;">tel SPP: 58 5889269</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>tel. Szkoła Filialna w Piecach: 585871803</strong></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">e-mail: <span style="color:#0000cd;">sekretariat@szkola.kaliska.pl</span></span></span></h2> <p style="text-align: center;"> <strong><span style="font-size:1.25em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; przedszkolekaliska@wp.pl</span></span></span></strong></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong><span style="font-size:1.25em;"><span style="color:#0000cd;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="background-color:#ffffff;">psppiece@kaliska.eu</span></span></span></span></strong></p> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;"><span style="color:#0000cd;">&nbsp;</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">adres skrzynki e-PUAP: ZSPkaliska83</span></span></h2> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach

ul. Długa 53

83-260 Kaliska

NIP 592 20 11 204

 

Powiat: starogardzki

Gmina Kaliska

 

tel: 58 5889224, 58 5889329

tel SPP: 58 5889269

tel. Szkoła Filialna w Piecach: 585871803

 

e-mail: sekretariat@szkola.kaliska.pl

       przedszkolekaliska@wp.pl

psppiece@kaliska.eu

 

adres skrzynki e-PUAP: ZSPkaliska83

 

 

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach

ul. Długa 53

83-260 Kaliska

NIP 592 20 11 204

 

Powiat: starogardzki

Gmina Kaliska

 

tel: 58 5889224, 58 5889329

tel SPP: 58 5889269

 

tel. Szkoła Filialna w Piecach: 585871803

 

e-mail: sekretariat@szkola.kaliska.pl

       przedszkolekaliska@wp.pl

 

psppiece@kaliska.eu

 

adres skrzynki e-PUAP: ZSPkaliska83

 

 

2017-12-13 11:28:29  Marlena Narloch

Pole full zmieniło wartość z '<h2 style="text-align: center;"> <span style="color:#ff0000;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">Zesp&oacute;ł Szk&oacute;ł Publicznych w Kaliskach</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="color:#ff0000;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">ul. Długa 53</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;"><span style="color:#ff0000;">83-260 Kaliska </span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">NIP 592 20 11 204</span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> &nbsp;</h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">Powiat: starogardzki</span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">Gmina Kaliska</span></span></h2> <p> &nbsp;</p> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;">tel: 58 5889224, 58 5889329</span></h2> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.25em;"><strong><span style="font-family: times new roman,times,serif;">tel SPP: 58 5889269</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>tel. Szkoła Filialna w Piecach: 585871803</strong></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">e-mail: <span style="color:#0000cd;">sekretariat@szkola.kaliska.pl</span></span></span></h2> <p style="text-align: center;"> <strong><span style="font-size:1.25em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; przedszkolekaliska@wp.pl</span></span></span></strong></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong><span style="font-size:1.25em;"><span style="color:#0000cd;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="background-color:#ffffff;">psppiece@kaliska.eu</span></span></span></span></strong></p> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;"><span style="color:#0000cd;">&nbsp;</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">adres skrzynki e-PUAP: ZSPkaliska83</span></span></h2> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<h2 style="text-align: center;"> <span style="color:#ff0000;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">Zesp&oacute;ł Szk&oacute;ł Publicznych w Kaliskach</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="color:#ff0000;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">ul. Długa 53</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;"><span style="color:#ff0000;">83-260 Kaliska </span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">NIP 592 20 11 204</span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> &nbsp;</h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">Powiat: starogardzki</span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">Gmina Kaliska</span></span></h2> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong><span style="font-size:1.25em;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">tel: 58 5889224, 58 5889329</span></span></strong></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.25em;"><strong><span style="font-family: times new roman,times,serif;">tel SPP: 58 5889269</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>tel. Szkoła Filialna w Piecach: 585871803</strong></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">e-mail: <span style="color:#0000cd;">sekretariat@szkola.kaliska.pl</span></span></span></h2> <p style="text-align: center;"> <strong><span style="font-size:1.25em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; przedszkolekaliska@wp.pl</span></span></span></strong></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong><span style="font-size:1.25em;"><span style="color:#0000cd;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="background-color:#ffffff;">psppiece@kaliska.eu</span></span></span></span></strong></p> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;"><span style="color:#0000cd;">&nbsp;</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">adres skrzynki e-PUAP: ZSPkaliska83</span></span></h2> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach

ul. Długa 53

83-260 Kaliska

NIP 592 20 11 204

 

Powiat: starogardzki

Gmina Kaliska

 

tel: 58 5889224, 58 5889329

tel SPP: 58 5889269

 

tel. Szkoła Filialna w Piecach: 585871803

 

e-mail: sekretariat@szkola.kaliska.pl

       przedszkolekaliska@wp.pl

 

psppiece@kaliska.eu

 

adres skrzynki e-PUAP: ZSPkaliska83

 

 

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach

ul. Długa 53

83-260 Kaliska

NIP 592 20 11 204

 

Powiat: starogardzki

Gmina Kaliska

 

tel: 58 5889224, 58 5889329

tel SPP: 58 5889269

 

tel. Szkoła Filialna w Piecach: 585871803

 

e-mail: sekretariat@szkola.kaliska.pl

       przedszkolekaliska@wp.pl

 

psppiece@kaliska.eu

 

adres skrzynki e-PUAP: ZSPkaliska83

 

 

10  2017-12-13 11:29:08  Marlena Narloch

Pole full zmieniło wartość z '<h2 style="text-align: center;"> <span style="color:#ff0000;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">Zesp&oacute;ł Szk&oacute;ł Publicznych w Kaliskach</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="color:#ff0000;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">ul. Długa 53</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;"><span style="color:#ff0000;">83-260 Kaliska </span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">NIP 592 20 11 204</span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> &nbsp;</h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">Powiat: starogardzki</span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">Gmina Kaliska</span></span></h2> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong><span style="font-size:1.25em;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">tel: 58 5889224, 58 5889329</span></span></strong></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.25em;"><strong><span style="font-family: times new roman,times,serif;">tel SPP: 58 5889269</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>tel. Szkoła Filialna w Piecach: 585871803</strong></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">e-mail: <span style="color:#0000cd;">sekretariat@szkola.kaliska.pl</span></span></span></h2> <p style="text-align: center;"> <strong><span style="font-size:1.25em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; przedszkolekaliska@wp.pl</span></span></span></strong></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong><span style="font-size:1.25em;"><span style="color:#0000cd;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="background-color:#ffffff;">psppiece@kaliska.eu</span></span></span></span></strong></p> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;"><span style="color:#0000cd;">&nbsp;</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">adres skrzynki e-PUAP: ZSPkaliska83</span></span></h2> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<h2 style="text-align: center;"> <span style="color:#ff0000;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">Zesp&oacute;ł Szk&oacute;ł Publicznych w Kaliskach</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="color:#ff0000;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">ul. Długa 53</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;"><span style="color:#ff0000;">83-260 Kaliska </span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">NIP 592 20 11 204</span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> &nbsp;</h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">Powiat: starogardzki</span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">Gmina Kaliska</span></span></h2> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong><span style="font-size:1.25em;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">tel: 58 5889224, 58 5889329</span></span></strong></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.25em;"><strong><span style="font-family: times new roman,times,serif;">tel SPP: 58 5889269</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>tel. Szkoła Filialna w Piecach: 585871803</strong></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">e-mail: <span style="color:#0000cd;">sekretariat@szkola.kaliska.pl</span></span></span></h2> <p style="text-align: center;"> <strong><span style="font-size:1.25em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; przedszkolekaliska@wp.pl</span></span></span></strong></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong><span style="font-size:1.25em;"><span style="color:#0000cd;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="background-color:#ffffff;">psppiece@kaliska.eu</span></span></span></span></strong></p> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;"><span style="color:#0000cd;">&nbsp;</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 0.875em;">adres skrzynki e-PUAP: ZSPkaliska83</span></span></h2> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach

ul. Długa 53

83-260 Kaliska

NIP 592 20 11 204

 

Powiat: starogardzki

Gmina Kaliska

 

tel: 58 5889224, 58 5889329

tel SPP: 58 5889269

 

tel. Szkoła Filialna w Piecach: 585871803

 

e-mail: sekretariat@szkola.kaliska.pl

       przedszkolekaliska@wp.pl

 

psppiece@kaliska.eu

 

adres skrzynki e-PUAP: ZSPkaliska83

 

 

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach

ul. Długa 53

83-260 Kaliska

NIP 592 20 11 204

 

Powiat: starogardzki

Gmina Kaliska

 

tel: 58 5889224, 58 5889329

 

tel SPP: 58 5889269

 

tel. Szkoła Filialna w Piecach: 585871803

 

e-mail: sekretariat@szkola.kaliska.pl

       przedszkolekaliska@wp.pl

 

psppiece@kaliska.eu

 

adres skrzynki e-PUAP: ZSPkaliska83

 

 

2015-03-25 19:00:43  Katarzyna Liczywek

Utworzono artykuł 14867 o nazwie 'Kontakt'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste14867
user_idpuste856949
resource_idpuste528
namepusteKontakt
category_idpuste4657
language_idpuste1
shortpusteKontakt
fullpuste

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach

ul. Długa 53

83-260 Kaliska

NIP 592 20 11 204

 

Powiat: starogardzki

Gmina Kaliska

 

tel: 58 5889224, 58 5889329

e-mail: sekretariat@szkola.kaliska.pl

 kierownikgosp@wp.pl

adres skrzynki e-PUAP: ZSPkaliska83

publishfrompuste2015-03-25 00:00:00
_activepuste1
slugpustekontakt

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się