2016-09-22

Zarządzenia 2016

Zarządzenia 2016

Załączniki

  Zarządzenie nr 1 2016.pdf 592,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie 2 2016 I.pdf 440,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zarządzenie 2 2016 II.pdf 712,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie 2 2016 III.pdf 771,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie 2 2016 IV.pdf 707,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 2 2016 V.pdf 670,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 3 2016.pdf 674,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie 4 2016.pdf 934,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 5 2016.pdf 194,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 6 2016.pdf 702,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 7 2016 I.pdf 675,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie 7 2016 II.pdf 560,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzienie 8 2016.pdf 565,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 9 2016.pdf 789,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 10 2016 I.pdf 687,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 10 2016 II.pdf 477,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 11 2016.pdf 634,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  REGULAMIN ORGANIZAC...NR 112016.pdf 3,96 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 12 2016.pdf 60,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 13.pdf 981,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 14.pdf 531,21 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się