2017-10-30

Zarządzenia 2017

Zarządzenia 2017

Załączniki

  doc08614420171027131914 2.pdf 226,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  doc08614320171027131906 1.pdf 513,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  doc08614620171027131929 4.pdf 362,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  doc08614520171027131919 3.pdf 287,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  doc0861472017102713...34 5.pdf 362,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  doc0861482017102713...40 6.pdf 340,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  doc0861492017102713... 7.pdf 358,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  doc08615120171027132057 9.pdf 204,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  doc08615220171027132109 10.pdf 342,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  doc08615320171027132114 11.pdf 357,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  doc08615420171027132120 12.pdf 403,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  doc0861502017102713...9 8.pdf 3,98 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 13.pdf 49,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 14.pdf 54,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 15.pdf 143,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 16.pdf 100,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 17.pdf 84,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zarządzenie 18.2017.pdf 457,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zarządzenie 19.2017.pdf 1,37 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zarządzenie 20.2017.pdf 583,29 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się