2018-01-18

Zarządzenia 2018

Zarządzenia 2018

Załączniki

  zarządzenie 1.2018-2.pdf 1,09 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zarządzenie 2.2018.pdf 1,2 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 3.2018-2.pdf 12,41 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 4.2018.pdf 1,09 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zarządzenie 5.2018.pdf 762,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zarządzenie 6.2018-1.pdf 797,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zarządzenie 7.2018.pdf 797,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zarządzenie 8.2018.pdf 552,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zarządzenie 9.2018.pdf 670,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie10.pdf 741,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie11.pdf 683,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie12.2018.pdf 8,47 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie13,2018.pdf 510,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr14.pdf 319,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie15.2018.pdf 889,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 16 (2).pdf 1,31 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 17 (2).pdf 963,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 18.pdf 883,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 19.pdf 951,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 21.pdf 65,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 22.pdf 527,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 23.pdf 338,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 20 (2).pdf 11,51 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 24.pdf 336,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 25.pdf 274,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZĄDZENIE NR 26.pdf 586,12 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się